Vår viktiga hälsa – sök hjälp vid behov

Vår viktiga hälsa – sök hjälp vid behov

Du vet aldrig när olyckan är framme och när problem i njurar, urinblåsa, prostata uppstår. Det kan också vara problem som tumörer och godartade tillstånd. Den gemensamma nämnaren för de här åkommorna är att det är urologiska problem. Om du har urologiska problemen behöver det inte vara åldersrelaterat. Istället kan det vara ärftligt eller bero på din livsstil.

Något som blivit vanligare framförallt hos män är prostatacancer som det bedrivits mycket forskning kring. Lyckligtvis finns det idag framgångsrika metoder för att lösa samtliga urologiska problem. När du väl får problem är det viktigt att få hjälp i tid av erfarna experter.

Hur du hanterar urologiska problem

Om du har komplikationer som trängningar kombinerat med värk i urinblåsan och urinröret är det starka skäl att undersöka dig. Bland de vanligaste undersökningsmetoderna heter cystoskopi. Genom optisk undersökning av både urinrör och urinblåsa går det att fastställa om det exempelvis finns blod i ditt urin.

Därefter kan du få besked om vilka sjukdomar du har fått baserat på cystoskopin. Problemen kan bero på allt ifrån cancer i urinblåsan eller sten i urinblåsan till inflammation och urinrörs- eller blåshalsförträngning. Om du vill lära dig mer om hur du kan få hjälp kan du klicka dig vidare här.